שמן אתרי הידוע כמרגיע, משחרר ומשפיע על הנפש.

אופן השימוש: מספר טיפות במבער להדפה בחלל האוויר.

בשימוש על שטח העור מומלץ בשילוב שמן צמחי.

כמות: 10 מ"ל בקבוק זכוכית

כל הכתוב אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי.

אסמכתאות
1. Citrus aurantium (Bitter Orange): A Review of its Traditional Uses, Phytochemistry
 and Pharmacology
  Karthikeyan V. Karthikeyan J,.
,Department of Pharmacy, Cherraan’s Institute of Health Sciences, Coimbatore, Tamil Nadu
INTERNATIONAL JOURNAL OF DRUG DISCOVERY AND HERBAL RESEARCH (IJDDHR)
4(4): Oct-Dec: (2014)
2. Clinical Pharmacology of Citrus aurantium and Citrus sinensis for the Treatment of Anxiety
Carmen Mannucci , Fabrizio Calapai, Luigi Cardia, Giuseppina Inferrera, Giovanni D’Arena , Martina Di Pietro, Michele Navarra , Sebastiano Gangemi , Elvira Ventura Siagnolo, and Gioacchino Calapai,  Volume 2018
3. Citrus aurantium Aroma for Anxiety in Patients with Acute Coronary Syndrome
Farhad Moslemi, Fatemeh Alijaniha, Mohsen Naseri, Anoshirvan Kazemnejad, Mahsa Charkhkar, and Mohammad Reza Heidari
Published Online:15 Aug 2019   https://doi.org/10.1089/acm.2019.0061
 Journal of Alternative and Complementary Medicine Vol. 25, No. 8Original Research