שמן אתרי הידוע כמרגיע, משחרר ומשפיע על הנפש.

אופן השימוש: מספר טיפות במבער להדפה בחלל האוויר.

במקרה של שימוש על שטח העור, מומלץ בשילוב שמן צמחי.

השמן פוטוסנסטיבי. במקרה של מריחה על שטח העור, יש להימנע מחשיפה לשמש 6 שעות לאחר המריחה.

כמות: 10 מ"ל בקבוק זכוכית

המידע אינו מהווה המלצה רפואית מוסמכת ואין בו תחליף לייעוץ רפואי.

קרא עוד

אסמכתאות
1. Citrus aurantium (Bitter Orange): A Review of its Traditional Uses, Phytochemistry and pharmacology
Karthikeyan V. Karthikeyan J,.
,Department of Pharmacy, Cherraan’s Institute of Health Sciences, Coimbatore, Tamil Nadu
INTERNATIONAL JOURNAL OF DRUG DISCOVERY AND HERBAL RESEARCH (IJDDHR)
4(4): Oct-Dec: (2014)
2. Clinical Pharmacology of Citrus aurantium and Citrus sinensis for the Treatment of Anxiety
Carmen Mannucci , Fabrizio Calapai, Luigi Cardia, Giuseppina Inferrera, Giovanni D’Arena , Martina Di Pietro, Michele Navarra , Sebastiano Gangemi , Elvira Ventura Siagnolo, and Gioacchino Calapai, Volume 2018
3. Citrus aurantium Aroma for Anxiety in Patients with Acute Coronary Syndrome
Farhad Moslemi, Fatemeh Alijaniha, Mohsen Naseri, Anoshirvan Kazemnejad, Mahsa Charkhkar, and Mohammad Reza Heidari
Published Online:15 Aug 2019 https://doi.org/10.1089/acm.2019.0061
Journal of Alternative and Complementary Medicine Vol. 25, No. 8 Original Research

מחקרים אלו הינם סימוכין לרכיבים הנמצאים במוצר.
המחקרים נערכו על צמחים / שמנים דומים ואינם מעידים על מוצר של חברת י.ד. שלוס.