שמן אתרי מנדרין
בהדפה במבער משרה רוגע ושלווה
אופן השימוש: מספר טיפות בהדפה בחלל החדר
כמות: 10 מ"ל בקבוק זכוכית