שמן אתרי הידוע כמעורר, מפיג תשישות ומרענן

אופן השימוש: מספר טיפות במבער להדפה בחלל האוויר.

בשימוש על שטח העור מומלץ בשילוב שמן צמחי.
כמות: 10 מ"ל בקבוק זכוכית

כל הכתוב אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי.

אסמכתאות

1. The influence of air-dispersed essential oils from lemon (Citrus limon) and silver fir (Abies alba) on airborne bacteria and fungi in hospital rooms.
Lanzerstorfer A, Hackl M, Schlömer M, Rest B, Deutsch-Grasl E, Lanzerstorfer C
US National Library of Medicine National Institutes of Health 2019
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30795725

2. Essential Oil of Abies alba Mill., Pinaceae, from the Pilot Production in Montenegro
in Journal of Essential Oil Research 13(4):288-289 · July 2001