שמן אתרי הידוע כמעורר מעייפות ותשישות, ניתן לשימוש במזון ובהדפה בחלל האוויר.

אופן השימוש:  מספר טיפות במבער להדפה בחלל האוויר.

בלקיחה פנימית: ניתן להוסיף לבישולים בהם הוא חלק מהמתכון.

כמות: 10 מ"ל בקבוק זכוכית

כל הכתוב אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי.

אסמכתאות
Basil Essential Oil
M.L. Chávez-González, … C.N. Aguilar, in Antibiotic Resistance, 2016
From: Medical Herbs, 2011