שמן אתרי בזיל (ריחן)
מעורר מעייפות ותשישות בהדפה בחלל האוויר
אופן השימוש: מספר טיפות בהדפה.
*מתאים להוסיפו לבישולים בהם הוא חלק מהמתכון
כמות: 10 מ"ל בקבוק זכוכית