שמן אתרי בזיל (ריחן)

מעורר מעייפות ותשישות, ניתן לשימוש במזון. בהדפה בחלל האוויר.

אופן השימוש: מספר טיפות בהדפה בחלל האוויר.

בלקיחה פנימית: ניתן להוסיף לבישולים בהם הוא חלק מהמתכון.

כמות: 10 מ"ל בקבוק זכוכית