שמן אתרי בזיל (ריחן)
מעורר מעייפות ותשישות בהדפה בחלל האוויר. ניתן להוסיפו לבישולים בהם הוא חלק מהמתכון.

אופן השימוש: מספר טיפות בהדפה.
כמות: 10 מ"ל בקבוק זכוכית