"העולם הוא ספר, ואלו שאינם מטיילים קוראים רק דף אחד"

אוגוסטינוס, שנת 430 לספירה.

ערכת הטיולים של שלוס, מספקת מענה מיידי למצבים שונים,

חופשה נעימה!