שם לטיני: Gishri
פעילות: 
מסייע בפירוק אבנים בכליות.

גישרי