שם נפוץ:  Ginger
שם בוטני: Zingiber officinale
פעילות:
ממריץ – מחמם, מזרז עיכול, דוחה פרזיטים.