שם נפוץ:  Angelica
שם בוטני:  Angelica archangelica
פעילות:
מחזק – מעודד, תומך, מגביר את כח החיות, מעלה את הרמה החיסונית.

אנג'ליקה
אנג'ליקה