ערכת מוצרים להקלה לאחר ארוחה כבדה ותחושת אי נוחות.
הצמחים והשמנים שנבחרו למוצרים נמצאו כיעילים
בהסדרת תהליך העיכול.