רשימת הקורסים במרכז שלוס

06.01.2020 – יום שני

09:30-12:30

מחיר: 9000 ₪

42 מפגשים

מרצה: אילן הורוביץ

09.01.2020 יום חמישי

09:00-13:00

מחיר: 370 ₪

סדנת יום

מרצה: יולי לובן

12.01.2020 יום ראשון

16:00-19:00

מחיר: 1000 ₪

5 מפגשים

מרצה: מרילין אנקווה

15.01.2020 יום רביעי

10:00-13:00

מחיר: 1300 ₪

6 מפגשים

מרצה: אילן הורוביץ

16.01.2020 יום חמישי

09:30-13:30

מחיר: 700 ₪

2 מפגשים

מרצה: משה צ'יקו ספרוב

שיפור ראייה
ר
וחק ראיה וקוצר ראיה

17.01.2020 יום שישי

24.01.2020 יום שישי

9:30-12:30

מחיר: 250 ₪

מחיר: 250 ₪

מפגש יום

מרצה: שרית טהורי

28.01.2020 יום שלישי

10:00-13:00

מחיר: 1400 ₪

7 מפגשים

מרצה: יובל בצרי

23.01.2020 – יום חמישי

10:00-13:00

מחיר: 2950 ₪

6 מפגשים

מרצה: בת 7 פלדמן

03.02.2020 יום שני

15:30-18:00

מחיר: 500 ₪

2 מפגשים

מרצה: יולי לובן

05.02.2020 יום רביעי

16:00-19:00

מחיר: 1000 ₪

5 מפגשים

מרצה: עינת בנץ

13.02.2020 – יום חמישי

09:00-17:30

מחיר: 1250 ₪

מפגש יום

מרצה: יולי לובן

05.03.2020 – יום חמישי

10:00-13:00

מחיר: 160 ₪

מפגש יום

מרצה: מזל קטי

12.03.2020 – יום רביעי

09:30-12:30

מחיר: 720 ₪

3 מפגשים

מרצה: יולי לובן

16.04.2020- יום חמישי

09:00-12:00

מחיר: 1400 ₪

7 מפגשים

מרצה: יולי לובן