רשימת הקורסים במרכז שלוס

6.5.19 יום שני

9.30-14:30

מחיר: 690 ₪

3 מפגשים

מנחים: חיים שלוס ואלון אטיאס

6.5.19 יום שני

10:00-14:00

מחיר: 2000 ש"ח

9 מפגשים

מרצה: יובל בצרי

7.5.19 יום שלישי

9:30-13:30

מחיר: 250 ש"ח

מפגש 1

מרצה: חיים שלוס

12.5.19 יום ראשון

16.00-19.00

מחיר: 1600 ₪

8 מפגשים

מרצה: מרילין אנקווה

19.5.19  יום ראשון

9.30-15.30

מחיר: 700 ₪

מפגש 1

מרצה: ליה רונן

21.5.19 יום שלישי

17:00-20:00

מחיר: 1400 ₪

7 מפגשים

מרצה: יובל בצרי

26.5.19 יום ראשון

10:00-14:00

מחיר: 350 ₪

מפגש 1

מרצה: טל שי

28.5.19 יום שלישי

9:30-13:30

מחיר: 200 ש"ח

מפגש 1

מרצה: חיים שלוס

30.5.19 יום חמישי

15:30-19:30

מחיר: 370 ₪

מפגש 1

מרצה: יולי לובן

2.6.19 – יום ראשון

10:00-14:00

מחיר: 350 ₪

מפגש 1

מרצה: ליה רונן

3.6.19 יום שני

14:00-17:30

מחיר: 700 ₪

2 מפגשים

מרצה: שרית טהורי

4.6.19 יום שלישי

16:00-19:00

מחיר: 400 ש"ח

מפגש 1

מרצה: אילן הורוביץ

6.6.19 יום חמישי

9:30-12:30

מחיר: 690 ש"ח

3 מפגשים

מרצה: אלון אטיאס

10.6.19 יום שני

16:00-19:00

מחיר: 700 ש"ח

3 מפגשים

מרצה: יולי לובן

11.6.19 יום שלישי

10.00-16.00

מחיר: 500 ₪

מפגש 1

מרצה: אלכס אלוף

12.6.19 יום רביעי

16.00-19.00

מחיר: 950 ₪

4 מפגשים

מרצה: עינת בנץ

14.6.19 יום שישי

9:30-12:30

מחיר: 120 ₪

4 מפגשים

מרצה: אילנה בלובשטיין פם

16.6.19 יום ראשון

13:00-18:00

מחיר: 450 ₪

מפגש 1

מרצה: שרית טהורי

18.6.19 יום שלישי

16:00-19:00

מחיר: 1300 ₪

6 מפגשים

מרצה: אילן הורוביץ

20.6.19 יום חמישי

16:00-19:30

מחיר: 650 ₪

2 מפגשים

מרצה: טל שי

23.6.19 יום ראשון

10:00-13:00

מחיר: 2950 ₪

6 מפגשים

מרצה: בת שבע פלדמן

25.6.19 יום שלישי

10.00-13.00

מחיר: 160 ₪

מפגש 1

מרצה: מזל קטי

27.6.19 יום חמישי

10.00-13.00

מחיר: 2000 ₪

10 מפגשים

מרצה: יובל בצרי

3.7.19 יום רביעי

16:00-19:00

מחיר: 9000 ₪

42 מפגשים

מרצה: אילן הורוביץ

7.7.19 יום ראשון

16:00-19:00

מחיר: 1250 ש"ח

5 מפגשים

מרצה: דפנה גרין

9.7.19 יום שלישי

9:30-13:30

מחיר: 180 ₪

מפגש יום

מרצה: אילן הורוביץ

9.7.19 יום שלישי

15:30-19:30

מחיר: 1000 ₪

2 מפגשים

מרצה: רויטל זילברמן

10.7.19 יום רביעי

16.00-19.00

מחיר: 750 ₪

3 מפגשים

מרצה: עינת בנץ

11.7.19 יום חמישי

17:00-19:30

מחיר: 700 ₪

4 מפגשים

מרצה: ליה רונן

15.7.19 יום שני

9:30-12:30

מחיר: 550 ₪

2 מפגשים

מרצה: שחר ולרו

15.7.19 – יום שני

9:30-12:30

מחיר: 1400 ₪

7 מפגשים

מרצה: יולי לובן

15.7.19 יום שני

15:30-19:30

מחיר: 1500 ₪

4 מפגשים

מרצה: סמי ביתן

18.7.19 יום חמישי

9:30-13:30

מחיר: 650 ₪

2 מפגשים

מרצה: משה (צ'יקו) ספרוב

21.7.19 – יום ראשון

9:30-12:30

מחיר: 1300 ₪

5 מפגשים

מרצה: שחר ולרו

23.7.19 – יום שלישי

9:30-13:30

מחיר: 350 ₪

סדנת יום

מרצה: יולי לובן

28.7.19 – יום ראשון

16:00-19:00

מחיר: 1000 ש"ח

5 מפגשים

מרצה: מרלין אנקווה

29.7.19 – יום שני

9:30-12:30

מחיר: 550 ₪

2 מפגשים

מרצה: שחר ולרו

30.7.19 יום שלישי

10.00-16.00

מחיר: 600 ₪

מפגש 1

מרצה: אלכס אלוף

30.7.19 יום שלישי

10:00-13:00

מחיר: 250 ₪

מפגש 1

מרצה: שרון צור

31.7.19 יום רביעי

16:00-19:30

מחיר: 500 ₪

2 מפגשים

מרצה: עינת בנץ

6.8.19 יום שלישי

10:00-16:00

מחיר: 600 ₪

סדנת יום

מרצה: אלכס אלוף

6.8.19 יום שלישי

15:00-18:00

מחיר: 180 ₪

מפגש 1

מרצה: אילן הורוביץ

7.8.19 – יום רביעי

10:00-14:00

מחיר: 1000 ש"ח

5 מפגשים

מרצה: מרלין אנקווה

8.8.19 יום חמישי

10:00-14:00

מחיר: 1000 ₪

2 מפגשים

מרצה: רויטל זילברמן

11.8.19 יום ראשון

10:00-13:00

מחיר: 250 ₪

סדנת יום

מרצה: עינת בנץ ויולי לובן

12.8.19 – יום שני

9:30-12:30

מחיר: 550 ₪

2 מפגשים

מרצה: שחר ולרו

13.8.19 יום שלישי

9:30-18:30

מחיר: 1250 ₪

סדנת יום

מרצה: יולי לובן

סדנת כוסות רוח

3.9.19 יום שלישי

14:00-18:00

מחיר: 400 ₪

סדנת יום

מרצה: אילן הורוביץ

מחיר:

מפגשים

מרצה: יולי לובן

מחיר:

סדנת יום

מרצה: יולי לובן

מחיר:

מפגשים

מרצה: ציפי שלוס

מחיר:

מפגשים

מרצה: יולי לובן

מחיר:

מפגשים

מרצה: יולי לובן