רשימת הקורסים במרכז שלוס

15.10.19 יום שלישי

24.12.19 יום שלישי

9:00-17:30

9:00-17:30

מחיר: 1250 ₪

סדנת יום

מרצה: יולי לובן

3.9.19 יום שלישי

9:30-12:30

מחיר: 700 ₪

3 מפגשים

מרצה: יולי לובן

3.9.19 יום שלישי

15:00-18:00

מחיר: 400 ₪

מפגש יום

מרצה: אילן הורוביץ

5.9.19 יום חמישי

9:30-12:30

מחיר: 950 ₪

4 מפגשים

מרצה: עינת בנץ

5.9.19 יום חמישי

16:00-19:00

מחיר: 1000 ₪

5 מפגשים

מרצה: מרלין אנקווה

8.9.19 יום ראשון

9:30-13:00

מחיר: 700 ₪

2 מפגשים

מרצה: שרית טהורי

16.9.19 יום שני

9:30-17:30

מחיר: 1100 ₪

מפגש יום

מרצה: יולי לובן

24.9.19 – יום שלישי

9:30-14:30

מחיר: 500 ₪

סדנת יום

מרצה: יולי לובן

24.9.19 יום שלישי

9:30-13:30

מחיר: 300 ₪

מפגש יום

מרצה: חיים שלוס

23.10.19 – יום רביעי

16:00-19:00

מחיר: 1400 ₪

7 מפגשים

מרצה: יולי לובן

27.10.19 יום ראשון

10:00-14:00

מחיר: 3200 ₪

20 מפגשים

מרצה: יולי לובן

27.10.19 – יום ראשון

17:00-19:30

מחיר: 2200 ₪

10 מפגשים

מרצה: שחר ולרו

29.10.19 – יום שלישי

9:30-13:30

ללא עלות למטפלים

מפגש יום

מרצה: חיים שלוס

29.10.19 – יום שלישי

15:00-18:00

מחיר: 300 ₪

מפגש יום

מרצה: אילן הורוביץ

3.11.19 יום ראשון

10:00-12:00

מחיר: 350 ₪

מפגש יום

מרצה: ליה רונן

3.11.19 יום ראשון

16:00-19:30

מחיר: 1250 ₪

5 מפגשים

מרצה: דפנה גרין

4.11.19 יום שני

10.00-16.00

מחיר: 550 ₪

מפגש יום

מרצה: אלכס אלוף

5.11.19 יום שלישי

9:00-15:30

מחיר: 650 ₪

מפגש יום

מרצה: שחר ולרו

5.11.19 יום שלישי

10:00-14:00

מחיר: 2000 ₪

9 מפגשים

מרצה: יובל בצרי

קריאה בכף יד מתקדמים

7.11.19 יום חמישי

10.00-13.00

מחיר: 3500 ₪

18 מפגשים

מרצה: יובל בצרי

7.11.19 יום חמישי

10:00-13:00

מחיר: 750 ₪

3 מפגשים

מרצה: עינת בנץ

11.11.19 יום שני

10:00-16:00

מחיר: 650 ₪

סדנת יום

מרצה: אלכס אלוף

18.11.19 יום שני

10.00-16.00

מחיר: 650 ₪

מפגש יום

מרצה: אלכס אלוף

19.11.19 יום שלישי

15:00-18:00

מחיר: 1500 ₪

5 מפגשים

מרצה: יולי לובן

20.11.19 יום רביעי (תל אביב)

9:30-13:30

מחיר: 4800 ₪

30 מפגשים

מרצה: חיים שלוס

21.11.19 יום חמישי (חיפה)

15:00-20:00

מחיר: 4800 ₪

20 מפגשים

מרצה: חיים שלוס

25.11.19 יום שני

10:00-13:00

מחיר:

10 מפגשים

מרצה: ציפי שלוס

25.11.19 יום שני

26.12.19 יום חמישי

10.00-13.00

מחיר: 160 ₪

מפגש יום

מרצה: מזל קטי

28.11.19 יום חמישי

10:00-13:00

מחיר: 500 ₪

2 מפגשים

מרצה: עינת בנץ

1.12.19 יום ראשון

9.30-15.30

מחיר: 700 ₪

מפגש יום

מרצה: ליה רונן

12.12.19 יום חמישי

9:30-12:30

מחיר: 690 ₪

3 מפגשים

מרצה: אלון אטיאס

6.1.20 יום שני

16:00-19:00

מחיר: 9000 ₪

42 מפגשים

מרצה: אילן הורוביץ