שם לטיני: Carica Papaya
פעילות:
הקלה וזירוז תהליכי העיכול.

פאפאיה
פאפאיה