תנודות הנשמה הינה שיטה המושתתת על עקרונות טיפול גוף-נפש ויסודות הפסיכולוגיה הרוחנית

בהנחיית טל שי.

באמצעות כלי אבחון ייחודיים נגיע לשורש התקיעות והחסימה, שאינם מאפשרים מימוש עצמי היכול לבוא לידי ביטוי בהיבט הכלכלי/עסקי, זוגי ואישי.
4.2.18 יום א' שעה: 10.00-16.00.
590 ש"ח