התחדשות הזכרון והמוח
הילינג יהודי

מרצה ומאמן להתחדשות הזכרון והמוח, ריכוז, חשיבה, למידה וארגון מידע בגישה אינטגרטיבית.
חוקר ועוסק בנושא 20 שנה.
מפתח אסטרטגיות וקורסים להשבחת האינטליגנציה, היצירתייות ומימוש הפוטנציאל האישי.
מנחה סדנאות ליעוץ רוחני, הילינג יהודי, ותחומים נוספים עפ"י התנ"ך, הקבלה והחסידות.